Status: Completed INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:24

Tender card #1NI2017
Modernizácia Futbalového štadióna FC Nitra

Information

ID of tender
93
Name of content of tender
Modernizácia Futbalového štadióna FC Nitra
Tender ref. no.
1NI2017
Public tender journal ref. no.
7585 – MSP
EU journal ref. no.
2017/S 100-197689
Type of tender
Nadlimitné zákazky
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 114 183.58 EUR
Main CPV
45212000-6 - Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prestavba štadióna predstavuje stavebno-technické úpravy podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 3 s kapacitou 7 480 divákov. Vybudujú sa tri nové zastrešené tribúny pozdĺž severnej, východnej a južnej strany hracej plochy. Východná tribúna (jestvujúca) sa bude rekonštruovať pre potreby a požiadavky UEFA. Súčasťou prestavby budú aj ďalšie stavebné práce uvedené v realizačnej dokumentácii.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Čísla ( kódy položiek v rozpočtoch a zadaniach, zväčša 9 miestne čísla ) sú identické v celkových rozpočtoch a rozpočtoch realizácia 1. etapa. Rozdiel je v popise rovnakých položiek ( v celkových rozpočtoch sú popisy rozšírené príp. upravené tak, aby nesmerovali na konkrétne výrobky).

Schedule

Predkladanie ponúk (Bid)
03.07.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Nitrianska investičná, s.r.o.
Address
Štefánikova trieda 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Ondrejička
ondrejicka@msunitra.sk
+421 376502272

Documents