Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.06.2019 03:03

Karta veřejné zakázky #OKT/0010/19
Dodávka hygienického materiálu - ELEKTRONICKÁ AUKCE

Informace

ID zakázky
2336
Název zakázky
Dodávka hygienického materiálu - ELEKTRONICKÁ AUKCE
Číslo spisu VZ
OKT/0010/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
225 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem je dodávka hygienického materiálu.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodání hygienického materiálu dle specifikace v příloze č. 2. Konečné hodnocení bude provedeno elektronickou aukcí.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
18.01.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
TSUB, příspěvková organizace
Adresa
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Věcná stránka - Ing. Bohumír Gottfried, 572 805 401, bohumir.gottfried@tsub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.