Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.02.2023 16:05

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/28/2022
OPRAVA OPLOCENÍ OBJEKTU F.J.CURIE 4_ZNOJMO

Informace

ID zakázky
31270
Název zakázky
OPRAVA OPLOCENÍ OBJEKTU F.J.CURIE 4_ZNOJMO
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/28/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
761 292,19 Kč
Hlavní CPV kód
34928220-6 - Části oplocení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

OPRAVA OPLOCENÍ OBJEKTU F.J.CURIE 4_ZNOJMO

Popis předmětu VZ

Oprava zdi SVČ CURIE 4, Znojmo. Jedná se demolici stávající zdi včetně základu ve 2 úsecích a v jednom úseku o repasi zdi. Repase stávajících plotových prvků, včetně nové brány a branky ve stejném provedení. Nová podezdívka ve 2 úsecích a v jednom úseku o opravu.

Prohlídku namístě samém je možné předem dohodnout s p. Motlem - tel: 731127780
Termín realizace od 03.10.2022 do 02.12.2022.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
16.09.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.