Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:09

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/3/2023
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V KD HRADIŠTĚ

Informace

ID zakázky
37152
Název zakázky
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V KD HRADIŠTĚ
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/3/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
952 944,40 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V KD HRADIŠTĚ

Popis předmětu VZ

Jedná se vybourání stávajících příček včetně podlahy a vybetonování nové podlahy a vyzdění příček a předstěn. Následně nové obklady, dlažby a zařizovací předměty. Nové zateplené SDK podhledy. Nové dveře a ocelové zárubně. Jedná se tedy o celkovou rekonstrukci sociálního zázemí můžů a žen.

Prohlídku na místě samém je možné předem domluvit s p. Motlem - tel: 731127780

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Práce musí být ukončeny do 30.4.2023

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.01.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.