Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.09.2023 08:46

Karta veřejné zakázky #Z23011
Kamerové systémy na střediska Silnic LK

Informace

ID zakázky
40073
Název zakázky
Kamerové systémy na střediska Silnic LK
Číslo spisu VZ
Z23011
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
800 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávka kamerových systémů na střediska Silnic LK

Popis předmětu VZ

Předmětem této zakázky je uzavření Smlouvy na dodávku a montáž kamerového systému na osmi střediscích Zadavatele. Přesné vymezení předmětu a závazné podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 Výzvy – závazný návrh Smlouvy a příloze č. 3 Výzvy – Technická specifikace a výkazy výměr. Více viz zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
02.05.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.05.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, AVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423420
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty