Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2024 04:19

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/6/2024
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU HAVLÍČKOVA 7_ZNOJMO

Informace

ID zakázky
54529
Název zakázky
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU HAVLÍČKOVA 7_ZNOJMO
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/6/2024
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 425 837,07 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU HAVLÍČKOVA 7_ZNOJMO

Popis předmětu VZ

Jedná se o opravu střešního pláště, tedy demontáž stávající krytiny včetně laťování a částečně nových klempířských prvků. Kompletní oprava komínových tělech.

Veškeré práce budou provedeny v souladu se závazným stanoviskem, které je součástí zadávací dokumentace.

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Zadavatel upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku, že popis stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, jsou popisem PŘEDPOKLÁDANÝM a zadavatel nezaručuje jeho úplnost, a proto je zájemce povinen vzít v úvahu všechny související podklady a informace a předvídat případné překážky a vyzvat zadavatele k doplnění případně chybějících položek potřebných pro celé, úplné a funkční dílo, které mají být zahrnuty v ceně.

Zakázka bude realizována nabytím účinnosti smlouvy o dílo a bude předána objednateli nejpozději do 31.07.2024, místo plnění je uvedeno v ZD
Prohlídku na místě plnění je možné předem dohodnout s p. Motlem na tel: 731127780

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
03.04.2024 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty