Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.06.2024 14:20

Karta veřejné zakázky #Z24046
Pojištění majetku, odpovědnosti a motorových vozidel

Informace

ID zakázky
56028
Název zakázky
Pojištění majetku, odpovědnosti a motorových vozidel
Číslo spisu VZ
Z24046
Evidenční číslo zakázky
Z2024-021311
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
16 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
66510000-8 - Pojištění / Část A i B Veřejné zakázky
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojištění.

Popis předmětu VZ

Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s.

Předmětem plnění této části Veřejné zakázky je poskytnutí následujících služeb pojištění:
- Pojištění budov a staveb
Předmět pojištění budov a staveb je tvořen souborem objektů ve vlastnictví Zadavatele.
- Pojištění věcí movitých, včetně zásob
Předmět pojištění movitého majetku, včetně zásob je tvořen souborem movitých věcí a zásob ve vlastnictví Zadavatele a dále souborem věcí cizích, které Zadavatel převzal za účelem opravy, případně je užívá na základě smlouvy.
- Pojištění cenností
Předmět pojištění cenností je tvořen souborem cenností ve vlastnictví Zadavatele.
- Pojištění věcí zaměstnanců
Předmět pojištění věcí zaměstnanců je tvořen souborem věcí zaměstnanců odložených na místě určeném zaměstnavatelem (šatna, věšák apod.).
- Pojištění strojů
Předmět pojištění strojů je tvořen souborem strojů ve vlastnictví Zadavatele a případně strojů užívaných na základě smlouvy, uvedených v příloze č. 7A zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A (list s názvem – „Seznam strojů“).
- Pojištění elektroniky
Předmět pojištění elektroniky je tvořen souborem elektroniky ve vlastnictví Zadavatele, a případně elektroniky užívané na základě smlouvy, uvedené v příloze č. 7A zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A (list s názvem – „Seznam elektroniky“).
- Pojištění skel
- Pojištění nákladu
- Pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za újmu, kterou způsobí Zadavatel svou činností třetí osobě.
Bližší specifikace předmětu plnění části A Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 7A zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A a dále v příloze č. 8A obsahující Doplňující informace pro část A Veřejné zakázky. Podklady pro zpracování nabídky pro tuto část Veřejné zakázky tvoří i přílohy č. 9 - Riziková zpráva a příloha č. 10 - Dotazník odpovědnosti.

Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.

Předmětem plnění této části Veřejné zakázky je poskytnutí následujících služeb pojištění:
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 30/2024 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v platném znění, vybraných motorových vozidel a zvláštních vozidel či strojů zařazených do jedné flotily Zadavatele, resp. i vozidel, která se po dobu trvání pojistné smlouvy stanou součástí flotily Zadavatele.
- Havarijní pojištění vybraných motorových vozidel a zvláštních vozidel či strojů, včetně doplňkových pojištění – pojištění čelních skel, pojištění zavazadel.
Bližší specifikace předmětu plnění části B Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 7B zadávací dokumentace s názvem Rozsah pojištění část B a dále v příloze č. 8B zadávací dokumentace obsahující Doplňující informace pro část B Veřejné zakázky.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
13.06.2024 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
13.06.2024 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Monika Poslová
monika.poslova@silnicelk.cz
+420 770100950
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s.

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
5 750 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
66510000-8 - Pojištění / Část A Veřejné zakázky
Doplňující CPV kód
66515200-5 - Pojištění majetku / Část A Veřejné zakázky
66516000-0 - Pojištění odpovědnosti za škodu / Část A Veřejné zakázky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
10 250 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
66510000-8 - Pojištění / Část B Veřejné zakázky
Doplňující CPV kód
66514110-0 - Pojištění motorových vozidel / Část B Veřejné zakázky
66516100-1 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla / Část B Veřejné zakázky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy