Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.06.2020 22:31

Karta veřejné zakázky #OVS 30/2020 Pe
Rekonstrukce kotelny a MaR PK1-2 a PK1-3 v budově předzámčí Pod Platany 2

Informace

ID zakázky
6601
Název zakázky
Rekonstrukce kotelny a MaR PK1-2 a PK1-3 v budově předzámčí Pod Platany 2
Číslo spisu VZ
OVS 30/2020 Pe
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45453000-7 - Opravy a modernizace budov
45331110-0 - Instalace a montáž kotlů
45333000-0 - Instalace a montáž plynového zařízení
45333100-1 - Instalace a montáž plynových regulátorů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Rekonstrukce kotelny a MaR PK1-2 a PK1-3 v budově předzámčí Pod Platany 2

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je demontáž stávajících starých plynových kotlů, rozvodů ÚT, vody a elektro, přičemž bude zachován současný zánovní kotel určený pro vytápění prostor zámku; nově pak bude provedeno osazení 2 ks závěsných kondenzačních kotlů včetně připojení na kouřovod, vyvložkování komína, demontování stávajícího provizorního komína, zajištění odvodu kondenzátu, zřízení nových rozvodů ÚT a vody v kotelnách včetně instalace nového ohřívače TUV se zásobníkem a zajištění kompletní MaR. Práce proběhnou ve dvou samostatných prostorách určených k instalaci a provozu zdrojů tepla a TUV pro budovu předzámčí.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
01.04.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty