Status: Ongoing

Server time: 12.05.2021 13:16

Tender card #16-A2-2020
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Information

ID of tender
10147
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Tender ref. no.
16-A2-2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
42 000,00 EUR
Main CPV
18100000-0 - Occupational clothing, special workwear and accessories
Further CPV
18800000-7 - Footwear
33735100-2 - Protective goggles
35113440-5 - Reflective vests
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) pre zamestnancov organizácie vyplývajúcich zo zákona. Špecifikáciu OOPP tvorí Príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky vrátane obrazovej časti.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.01.2021 09:00:00
Planned opening of bids
13.01.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Ľudmila Luxová
luxova@smsz.sk
+421 557263409

Documents