Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 16:42

DPS card #4/2021_MM
Služby Call centra

Information

ID of tender
12541
Name of content of tender
Služby Call centra
Tender ref. no.
4/2021_MM
Public tender journal ref. no.
28239 - WYS
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
98 081,28 EUR
Main CPV
64210000-1 - Telephone and data transmission services
Further CPV
64214200-1 - Telephone switchboard services
64215000-6 - IP telephone services
64216000-3 - Electronic message and information services
64216100-4 - Electronic message services
64216110-7 - Electronic data exchange services
64216120-0 - Electronic mail services
64216130-3 - Telex services
64216140-6 - Telegraph services
64216200-5 - Electronic information services
64216210-8 - Value-added information services
64216300-6 - Teletext services
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

V rámci DNS sa predpokladá obstarávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v rámci služieb triedy CPV 64210000-1 Telefónne služby a prenos údajov najmä so zameraním na poskytovanie služieb call centra a súvisiacich služieb.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
30.06.2021 10:00:00
Planned opening of requests
30.06.2021 10:15:00
Lehota trvania DNS
29.05.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miloslav Matonog
miloslav.matonog@vszp.sk
+421 220824678
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9262

Documents