Status: Ongoing

Server time: 21.10.2021 09:35

Tender card #MAGS VO 55442/2021
Zabezpečenie udržateľnosti a prevádzky podchodov, technologických zariadení v podchodoch a na komunikáciách

Information

ID of tender
13034
Name of content of tender
Zabezpečenie udržateľnosti a prevádzky podchodov, technologických zariadení v podchodoch a na komunikáciách
Tender ref. no.
MAGS VO 55442/2021
EU journal ref. no.
2021/S 159-419440
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
7 639 840,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45255400-3 - Fabrication work
50740000-4 - Repair and maintenance services of escalators
50800000-3 - Miscellaneous repair and maintenance services
39830000-9 - Cleaning products
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zdôvodnenie je uvedené v prílohe č. 6 súťažných podkladov
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie udržateľnosti, prevádzky a technologických zaridení v podchodoch a na komunikáciách na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vrátane a údržby, zabezpečenia prehliadok objektov a technologických zariadení a koordinácie všetkých požadovaných činností prostredníctvom uskutočňovania vybraných stavebných prác, súvisiacich a periodicky poskytovaných služieb, ktorých cieľom je udržiavanie a postupné primerané zlepšovanie technického a prevádzkového stavu vybraných inžinierskych objektov pre účely ich využívania verejnosťou.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2021 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.09.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Juraj Šimo
juraj.simo@bratislava.sk
+421 259356522

Documents