Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 19:11

Tender card #SA.270.3.2021.AFG
Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2021 roku

Information

ID of tender
15828
Name of content of tender
Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2021 roku
Tender ref. no.
SA.270.3.2021.AFG
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00267219/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Estimated value
1 707 536,21 PLN
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2021 roku
Zamówienie będzie polegało w szczególności na wykonaniu prac związanych z konserwacją i naprawą dróg leśnych na terenie będącym w administracji Nadleśnictwa Olkusz. Zamawiający określił sposób (technologię) konserwacji i wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg w uproszczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR) odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia.
Obiektami na których przewiduje się wykonanie w/w robót budowlanych są drogi leśne wewnętrzne (w tym dojazdy pożarowe). Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnie tłuczniowe oraz gruntowe. Zakres i technologia robót zostały określone w przedmiarach robót odpowiednio dla poszczególnych części.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
• Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych
• Likwidację ubytków oraz odcinkowe wzmocnienie nawierzchni gruntowych
• Profilowanie nawierzchni
• Ścięcie i wyprofilowanie poboczy gruntowych
• Wykonanie naprawy nawierzchni zjazdów z dróg leśnych
• Oczyszczenie i odmulenie rowów wraz z naprawą i oczyszczeniem przepustów
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia – zawiera załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR do niniejszej SWZ.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Termin składania ofert
29.11.2021 09:00:00
Planned opening of bids
29.11.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Olkusz
Address
Łukasińskiego 3
Olkusz
32-300, Republic of Poland
Process supervisor
Anita Fiuk-Gamrat
anita.fiuk@katowice.lasy.gov.pl
+48 608508830
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_olkusz

Documents

Część I - Naprawa nawierzchni tłuczniowej i gruntowej drogi leśnej nr L30/06/62-1 w Leśnictwie Golczowice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
86 785,71 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Outcome of tender
One-off Contract

Część II - 2 Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/06/28-1 w Leśnictwie Golczowice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
84 796,34 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Outcome of tender
One-off Contract

Część III - Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/05/37-1 „Balcerówka” w Leśnictwie Pazurek

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
72 324,35 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Outcome of tender
One-off Contract

Część IV - Naprawa nawierzchni tłuczniowej drogi leśnej nr L30/01/8-1 i 220/768 w Leśnictwie Żarnowiec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
454 739,05 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Outcome of tender
One-off Contract

Część V - Ścinanie poboczy wraz z profilowaniem i wzmocnieniem nawierzchni drogi leśnej nr L30/01/16-1 w Leśnictwie Żarnowiec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
174 554,28 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Outcome of tender
One-off Contract

Część VI - Naprawa nawierzchni tłuczniowej wraz z odtworzeniem rowów i naprawą przepustów drogi leśnej nr L30/05/10-1 i 220/1349 w Leśnictwie Pazurek

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
184 023,77 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Outcome of tender
One-off Contract

Część VII - Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/11/48-1 w Leśnictwie Żurada

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
239 655,81 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Outcome of tender
One-off Contract

Część VIII - Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/03/5-1 oraz leśnego szlaku stałego w Leśnictwie Poręba

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
80 814,48 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Outcome of tender
One-off Contract

Część IX - Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/05/12-1 oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej dróg leśnych nr L30/05/21-1 i L30/05/21-2 w Leśnictwie Pazurek

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
84 939,19 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Outcome of tender
One-off Contract

Część X - Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/01/18-1 oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej dróg leśnych nr 220/1076 i 220/892 w Leśnictwie Żarnowiec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
89 259,46 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Outcome of tender
One-off Contract

Część XI - Naprawa nawierzchni gruntowej dróg leśnych nr L30/12/5-1 i L30/12/26-1 oraz dojazdu do składnicy w Leśnictwie Podlesie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
61 488,23 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Outcome of tender
One-off Contract

Część XII - Naprawa nawierzchni gruntowej dróg leśnych nr L30/10/25-1 i L30/10/35-1 w Leśnictwie Gorenice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
94 155,54 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Outcome of tender
One-off Contract