Status: Completed

Server time: 24.09.2023 19:55

Tender card #MC/C/2021/01052
Košice-Hornád - Nové mestské centrum

Information

ID of tender
16142
Name of content of tender
Košice-Hornád - Nové mestské centrum
Tender ref. no.
MC/C/2021/01052
Public tender journal ref. no.
37694/2021
EU journal ref. no.
2021/S 240-633097
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná sútaž návrhov
Type of procurement
Services
Estimated value
148 000,00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Further CPV
71220000-6 - Architectural design services
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Verejná anonymná dvojetapová urbanistická súťaž návrhov KOŠICE-HORNÁD NOVÉ MESTSKÉ CENTRUM na urbanisticko-architektonický návrh nového mestského centra Košice Hornád, ako projektová súťaž návrhov s udelením cien podľa § 119 - 257 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.

Schedule

Lehota na predkladanie súťažných návrhov - I.etapa
28.02.2022 15:00:00
Planned opening of bids
07.03.2022 09:00:00
Lehota na predkladanie súťažných návrhov - II.etapa
02.06.2022 15:00:00
Planned opening of bids
02.06.2022 16:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. arch. Tomáš Sobota
sutaze@tsobota.sk
+421 905596209

Documents