Status: Ongoing

Server time: 28.01.2022 10:23

Tender card #NBS1-000-067-593
Predĺženie licencie Tenable.sc.

Information

ID of tender
16947
Name of content of tender
Predĺženie licencie Tenable.sc.
Tender ref. no.
NBS1-000-067-593
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
30 000,00 EUR
Main CPV
72254100-1 - Systems testing services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

1. Predmetom zákazky je:
a) predĺženie platnosti existujúcej licencie,
b) poskytovanie služby podpory k licencii Tenable.sc,
c) poskytovanie konzultačných služieb.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva na predĺženie platnosti licencie a na poskytnutie služieb č. C-NBS1-000-067-936 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu č. 2 výzvy.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2022 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Address
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Anna Zubeková
anna.zubekova@nbs.sk
+421 257871215

Documents