Status: Completed

Server time: 29.05.2020 12:57

Tender card #RB19SNC07
Cyklistická cesta Senec - úsek Hečkova ulica

Information

ID of tender
3974
Name of content of tender
Cyklistická cesta Senec - úsek Hečkova ulica
Tender ref. no.
RB19SNC07
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
154 996,52 EUR
Main CPV
45233162-2 - Cycle path construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela „CYKLISTICKÁ CESTA SENEC, ÚSEK: HEČKOVA ULICA“. Nová cyklistická cesta začína napojením na existujúci chodník vedený pozdĺž južnej strany Boldockej cesty.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2019 18:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Senec
Address
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Slovak republic
Process supervisor
Marek Halmo
halmo.ma@gmail.com
+421 949581914
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Documents