Status: Completed

Server time: 09.12.2023 18:56

DPS tender card #2023-34-002
Výzva č. 2 Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby - Realizácia rozšírenia skladovacích priestorov o kóje na skladovanie plastového odpadu, skla a kovového šrotu

Information

ID of tender
45501
Name of content of tender
Výzva č. 2 Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby - Realizácia rozšírenia skladovacích priestorov o kóje na skladovanie plastového odpadu, skla a kovového šrotu
Tender ref. no.
2023-34-002
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 666,67 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Documents