Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 11:45

DPS card #2023-34
Projekčné služby - projektové štúdie, projektové dokumentácie, služby odborného poradenstva

Information

ID of tender
41216
Name of content of tender
Projekčné služby - projektové štúdie, projektové dokumentácie, služby odborného poradenstva
Tender ref. no.
2023-34
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
335 000,00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Further CPV
71300000-1 - Engineering services
71500000-3 - Construction-related services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude poskytovanie projekčných služieb týkajúcich sa najmä vypracovania projektovej štúdie alebo projektovej dokumentácie, ktoré budú slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie alebo ako podklad napríklad pre stavebné konanie, prípadne iné konanie a služby týkajúce sa výstavby, ako napr. stavebný dozor. Požadované dokumenty musia byť vypracované v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk presne špecifikuje konkrétny rozsah predmetu zákazky, konkrétny CPV kód v zmysle súťažných podkladov, ako aj jeho podrobnú špecifikáciu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
15.06.2023 09:00:00
Planned opening of requests
15.06.2023 09:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
24.07.2026 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Documents

Tenders