Status: Ongoing

Server time: 07.02.2023 02:40

Tender card #KMa/19
Kompostáreň Malacky

Information

ID of tender
5986
Name of content of tender
Kompostáreň Malacky
Tender ref. no.
KMa/19
Public tender journal ref. no.
35712 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 068 693,33 EUR
Main CPV
45213280-9 - Construction works for compost facility
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce na kompostárni v Malackách podľa projektovej dokumentácie a položkovite
výkazom výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku 30.000,00 EUR. Podrobne v súťažných podkladoch.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.01.2020 09:00:00
Planned opening of bids
20.01.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Malacky
Address
Bernolákova 5188
Malacky
90101, Slovak republic
Process supervisor
Beáta Topoľská
malacky.topolska@proebiz.com
+421 903373414

Documents