Status: Zakończona

Czas serwera: 26.06.2022 04:32

Karta zamówienia #RPV.271.1.8.2022
BUDOWA-PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W M.GORZKÓW NOWY, GORZKÓW STARY, LUDWINÓW, MZURÓW

Informacje

ID zamówienia
17814
Nazwa zamówienia
BUDOWA-PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W M.GORZKÓW NOWY, GORZKÓW STARY, LUDWINÓW, MZURÓW
Numer zamówienia
RPV.271.1.8.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00073362/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Uzupełniające CPV
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
17.03.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.03.2022 10:30:00
Termin składania ofert dodatkowych
26.04.2022 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.04.2022 12:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Niegowa
Adres
Sobieskiego 1
Niegowa
42-320, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Iwona Bugaj
ibugaj@niegowa.pl
+48 792454156
Link do profilu zamawiającego
https://niegowa.bip.net.pl/

Dokumenty