Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 01:05

Karta zamówienia #23723
Obstaranie nového kotla s príslušenstvom

Informacje

ID zamówienia
23723
Nazwa zamówienia
Obstaranie nového kotla s príslušenstvom
Numer zamówienia
23723
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
519 586,00 EUR
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je obstaranie Veľkoobjemového kotla na výrobu pary s príslušenstvom podľa technickej špecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je prílohou tejto výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o.
Adres
Priemyselná 2
Veľké Úľany
925 22, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Rišňovský
risnovsky@azkonzervaren.sk
+421 903788176

Dokumenty