Status: Trwająca

Czas serwera: 20.01.2022 08:23

Karta zamówienia #R1-9/387/2018
Novorodenecké a detské postieľky

Informacje

ID zamówienia
3033
Nazwa zamówienia
Novorodenecké a detské postieľky
Numer zamówienia
R1-9/387/2018
Numer ogłoszenia BZP
54/2019 5399-WYT
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
165 990,00 EUR
Główny CPV
33192100-3 - Łóżka do użytku medycznego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie novorodeneckých a detských postieľok, určených pre novorodenecké a detské oddelenia zdravotníckych zariadení.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.03.2019 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Lapinová
jana.lapinova@unb.sk
+421 0905748861

Dokumenty

Novorodenecké postieľky a výhrevné podložky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
58 813,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33192100-3 - Łóżka do użytku medycznego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Detské postieľky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
107 177,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33192100-3 - Łóżka do użytku medycznego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy