Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:43

Karta DSZ #DNS_01_2023_PZ
Doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob

Informacje

ID zamówienia
37217
Nazwa zamówienia
Doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob
Numer zamówienia
DNS_01_2023_PZ
Numer ogłoszenia BZP
28/2023 z 07.02.2023; 5603 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 026-076863
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 045 000,00 EUR
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała
39500000-7 - Wyroby włókiennicze
37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy
19600000-2 - Odpady skórzane, włókiennicze, gumowe i tworzyw sztucznych
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob v zmysle uznesení Vlády SR č. 522/2022 a 720/2022, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania najmä v rozsahu skupiny 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie; 33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti; 39500000-7 Textilné výrobky; 37400000-2 Športový tovar a výbava; 19600000-2 Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Povaha predpokladaných nákupov. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE.

Uznesenie Vlády SR č. 522/2022 zo dňa 24.08.2022 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20312
Vlastný materiál: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27542/1

Uznesenie Vlády SR č. 720/2022 zo dňa 16.11.2022 k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2023 – 2024. https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20513/1
Vlastný materiál: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27813/1

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
07.03.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
07.03.2023 09:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
06.02.2024 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adres
Pražská 29
Bratislava
812 63, Republika Słowacka

Dokumenty

Oferty