Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 10:07

Karta DSZ #45/2023
Nákup počítačových zariadení, tlačiarní a príslušenstva 2023 – 2026

Informacje

ID zamówienia
46545
Nazwa zamówienia
Nákup počítačových zariadení, tlačiarní a príslušenstva 2023 – 2026
Numer zamówienia
45/2023
Numer ogłoszenia BZP
31042-MUT, Vestník č. 179/2023 zo dňa 13. 9. 2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 175-549456
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 748 169,22 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie počítačových zariadení, tlačiarní a príslušenstva bežne dostupných na trhu pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Ide najmä o dodávanie:
-výpočtovej techniky a príslušenstva
-tlačiarní, skenovacích zariadení a príslušenstva
-doplnkové príslušenstvo k výpočtovej technike

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
12.10.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
12.10.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Dokumenty