Status: Zakończona

Czas serwera: 25.07.2024 09:25

Karta zamówienia #SE-VO2-2022/004112-009
Batérie do prenosných rádiostaníc rádiokomunikačnej siete SITNO 1/2024

Informacje

ID zamówienia
52063
Nazwa zamówienia
Batérie do prenosných rádiostaníc rádiokomunikačnej siete SITNO 1/2024
Numer zamówienia
SE-VO2-2022/004112-009
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
104 557,50 EUR
Główny CPV
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup batérií do prenosných rádiostaníc rádiokomunikačnej siete SITNO.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.02.2024 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Veronika Ždímal
veronika.zdimal@minv.sk
+421 250944529

Dokumenty