Status: Zakończona

Czas serwera: 14.06.2024 13:49

Karta zamówienia #NL DNS 3/2023-004
Inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na zastávkach MHD_č. 04_2024

Informacje

ID zamówienia
56283
Nazwa zamówienia
Inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na zastávkach MHD_č. 04_2024
Numer zamówienia
NL DNS 3/2023-004
Numer ogłoszenia BZP
30895_MUP
Numer ogłoszenia EU
2023/S 174-545399
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
11 020,00 EUR
Główny CPV
45234127-2 - Roboty budowlane w zakresie składów tramwajowych
Uzupełniające CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45255400-3 - Roboty produkcyjne
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je inštalácia elektronických informačných tabúľ (EIT) na 4 zastávkach MHD:
-Zastávka Autobusová stanica – nást. A – ul. Mlynské nivy
-Zastávka Autobusová stanica – nást. B – ul. Mlynské nivy
-Zastávka Autobusová stanica – medzi nást. C a nást. D – ul. Mlynské nivy?
-Zastávka Košická – nást. A – ul. Mlynské nivy

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.05.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty