Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.01.2021 09:48

Karta obstarávania #MAGS OVO 66180/2020
Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy

Informácie

ID zákazky
10120
Názov predmetu
Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy
Číslo spisu VO
MAGS OVO 66180/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
79822500-7 - Grafické návrhy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie grafických služieb pre Metropolitný inštitút Bratislavy v predpokladanom rozsahu 1000 hodín.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.02.2021 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Dokumenty