Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:01

Karta obstarávania #25/2020
Zvýšenie energetickej efektívnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Lozorno

Informácie

ID zákazky
10292
Názov predmetu
Zvýšenie energetickej efektívnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Lozorno
Číslo spisu
25/2020
Číslo z vestníka VO
187 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
281 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
71314000-2 - Energetika a súvisiace služby
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
51112000-0 - Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení
51210000-7 - Inštalácia meracích zariadení
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v Obci Lozorno, ktorej cieľom je (i) zvýšenie energetickej efektívnosti budovy a energetického hospodárstva tejto budovy a (ii) zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.02.2021 23:59:59 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
22.02.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Lozorno
Adresa
Hlavná 1
Lozorno
90055, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Tomáš Uríček
tomas.uricek@tatratender.sk
+421 917502395
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4137

Dokumenty