Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.01.2021 09:10

Karta obstarávania #ID 1969
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo

Informácie

ID zákazky
10381
Názov predmetu
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo
Číslo spisu VO
ID 1969
Číslo z vestníka VO
1557 - WNT, Vestník č. 8/2021 z dňa 14.01.2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
9 585,00 EUR
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov – zabezpečenie didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu pre Gymnázium – Gimnázium vo Fiľakove v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Nové cesty poznania“, Operačný program „Ľudské zdroje“. Predmet zákazky bude dodaný podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v rozsahu špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 výzvy – Technická špecifikácia a cenová kalkulácia. Súčasťou zákazky sú aj všetky náklady, ktoré priamo aj nepriamo súvisia s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a ďalšie súvisiace náklady uchádzača v zmysle prílohy č. 1 výzvy a v súlade s prílohou č. 2 výzvy – Kúpna zmluva).

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gymnázium - Gimnázium (Fiľakovo)
Adresa
Nám. Padlých hrdinov 2
Fiľakovo
986 15, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Dokumenty

Predmet zákazky č. 1 – Triedny set elektrina

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 088,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Predmet zákazky č. 2 – Fotovoltaická slnečná súprava

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 374,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Predmet zákazky č. 3 – Pomôcky pre fyziku

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 475,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Predmet zákazky č. 4 – Literatúra prírodovedné predmety

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
648,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy