Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.01.2021 09:37

Karta zákazky #MAGS OVO 53036/2020-016
Výzva č. 16 - Ochranné plášte

Informácie

ID zákazky
10383
Názov predmetu
Výzva č. 16 - Ochranné plášte
Číslo spisu VO
MAGS OVO 53036/2020-016
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 500,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky - výzvy č. 16 je kúpa a dodanie ochranných plášťov na jednorazové použitie v celkovom množstve 10.000ks na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu s voľne šíriacou sa vírusovou a alebo inou pandémiou.

Ďalší opis predmetu je uvedený v súťažných podkladoch výzvy č. 16.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.01.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová
petra.hritzova@bratislava.sk
+421 259356544

Dokumenty