Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 10:51

Karta obstarávania #6216/2020/150
Termoprádlo, súčasť osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Informácie

ID zákazky
10408
Názov predmetu
Termoprádlo, súčasť osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Číslo spisu
6216/2020/150
Číslo z vestníka VO
14603-MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 042-104404
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
249 000,00 EUR
Hlavný CPV
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Doplňujúci CPV
18220000-7 - Odevy chrániace pred počasím
18310000-5 - Spodná bielizeň
18312000-9 - Pánske spodky
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom verejného obstarávania je jeden druh termo oblečenia, ktorý musí spĺňať požadované technické špecifikácie a požiadavky na výrobky. Vzhľadom na potrebu dodržania jednotnej kvality verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na viaceré časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka termoprádla ako súčasti osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré je určené pre pracovníkov THZ a R kategórie. Termoprádlo zabezpečuje tepelnú ochranu pred chladom pri výkone pracovných činností. Dodanie zákazky je vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na miesto dodania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
29.03.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 0905444352

Dokumenty