Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.02.2024 06:29

Karta obstarávania #34/2021
Výroba a dodávka tlakovej expanznej nádoby stojatej

Informácie

ID zákazky
10432
Názov predmetu
Výroba a dodávka tlakovej expanznej nádoby stojatej
Číslo spisu
34/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 130,00 EUR
Hlavný CPV
44610000-9 - Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je výroba, dodávka a vykládka novej stojatej tlakovej expanznej nádoby s objemom 10 tisíc litrov, ktorá podlieha zvláštnym predpisom a povoleniam na výrobu VTZ – tlakových zariadení podľa technickej špecifikácie bližšie uvedenej v Prílohe č.3 tejto výzvy. Pracovnou látkou je voda, vzduch a para.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.01.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty