Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2022 19:31

Karta zákazky #MAGS OVO 45194/2021-009
Výzva č. 9 - Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 45194/2021 Elektromontážne práce

Informácie

ID zákazky
18288
Názov predmetu
Výzva č. 9 - Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov
Číslo spisu
MAGS OVO 45194/2021-009
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
175 000,00 EUR
Hlavný CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.03.2022 09:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.03.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Veselá
martina.vesela@bratislava.sk
+421 000000000

Dokumenty