Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 17:40

Karta obstarávania #SNM-MBKH-PDL-2020/374
HraMoKaPlus –Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov

Informácie

ID zákazky
11076
Názov predmetu
HraMoKaPlus –Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov
Číslo spisu
SNM-MBKH-PDL-2020/374
Číslo z vestníka VO
č. 121/2021 27547 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
572 239,82 EUR
Hlavný CPV
45212314-0 - Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
Doplňujúci CPV
45212350-4 - Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu
45212354-2 - Stavebné práce na objektoch hradov
45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45454100-5 - Reštaurovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je projekt obnovy barokového kaštieľa - „HraMoKaPlus – Obnovenie priestorov barokového kaštieľa na hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov“, ktorý je v správe Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.06.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.06.2021 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenské národné múzeum
Adresa
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
810 06, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr. Mária Kuklicová, MBA
maria.kuklicova@snm.sk
+421 905872229
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/610

Dokumenty