Stav: Zrušená

Serverový čas: 09.12.2023 18:14

Karta obstarávania #157/2021
Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov

Informácie

ID zákazky
11154
Názov predmetu
Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov
Číslo spisu
157/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
159 719,13 EUR
Hlavný CPV
45252300-1 - Stavebné práce na spaľovniach odpadu
Doplňujúci CPV
45222100-0 - Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 – technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.03.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.03.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty