Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 10:35

Karta obstarávania #1987/2021/150
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP v súvislosti s COVID 19

Informácie

ID zákazky
11253
Názov predmetu
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP v súvislosti s COVID 19
Číslo spisu
1987/2021/150
Číslo z vestníka VO
22339 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 081-208041
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
560 454,00 EUR
Hlavný CPV
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov je určená pre organizačné zložky Lesov SR. Predmetom zákazky je dodanie tovaru hygienických potrieb čistiacich, antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, OOPP v súvislosti s COVID 19, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Špecifikovaný tovar musí byť certifikovaný.
Zákazka bude rozdelená na dve časti:
Časť 1.: Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP
— Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia. Dodanie hygienických výrobkov v súvislosti s nárokom na OOPP.
Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19
— Dodanie dezinfekčných, antibakteriálnych prostriedkov na ruky, povrchy a dezinfekciu ovzdušia. Dávkovače na dezinfekčné prípravky. Dodávka jednorazových rúšok, respirátorov FFP2. Špecifikované výrobky musia byť certifikované, obsahovať KBU. Všetko v súvislosti s COVID 19.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.05.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty

Časť č. 1 Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
477 134,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
Doplňujúci CPV
39830000-9 - Čistiace výrobky
33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky
19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
39514100-9 - Uteráky
39514200-0 - Kychynské utierky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2 Dodanie dezinfekčných a antibakteriálnych prostriedkov, rúšok a respirátorov.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
83 320,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
Doplňujúci CPV
39811200-2 - Dezinfektanty vzduchu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
39330000-4 - Zariadenia na dezinfekciu
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody