Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 08:29

Karta obstarávania #FNsP FDR/RVO/956/2021
Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb – určené pre fixáciu končatín

Informácie

ID zákazky
11271
Názov predmetu
Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb – určené pre fixáciu končatín
Číslo spisu VO
FNsP FDR/RVO/956/2021
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 80/2021 - 01.04.2021, 17190-MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 063-159422
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
23 541,50 EUR
Hlavný CPV
33196000-0 - Zdravotné pomôcky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb – určené pre fixáciu končatín, ktoré budú slúžiť pre potreby Onkologickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Fixačné pomôcky sú potrebné na plnohodnotnú prácu s novým prístrojovým vybavením - Lineárny urýchľovač TrueBeam a VitalBeam + nový CT simulátor a tiež sú určené na prácu na MR zariadení a CT zariadení.
Nové zariadenia poskytujú presné a rýchle ožarovanie onkologických pacientov, využívajúc najmodernejšie technologické postupy, techniky ako IGRT, RapidArc. Fixačné pomôcky sú potrebné na fixovanie pacientov pri ožarovaní na zabezpečenie reprodukovateľnosti liečby. Fixačné pomôcky sú určené pre celé spektrum diagnóz. Očakávaná využiteľnosť fixačných pomôcok je 30-40 hod týždenne.
Bez týchto pomôcok nebude možné realizovať liečbu pacientov na uvedených zariadeniach

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.05.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.05.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Michal Bošeľa
mbosela@nspbb.sk
+421 484413240

Dokumenty