Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.06.2021 06:42

Karta obstarávania #02-A2-2021
Hygienické a čistiace prostriedky

Informácie

ID zákazky
11500
Názov predmetu
Hygienické a čistiace prostriedky
Číslo spisu VO
02-A2-2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
7 500,00 EUR
Hlavný CPV
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup a dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov podľa priloženej špecifikácie. Uvedené množstvá sú len orientačné a budú spresnené čiastkovými objednávkami podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.04.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa mestskej zelene v Košiciach
Adresa
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Kaduková
kadukova@smsz.sk
+421 557263409

Dokumenty