Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2021 05:03

Karta zákazky #DNS/03/2021-05
Lesné semenárstvo 2021 - výzva č. 5

Táto zákazka je súčasťou DNS #DNS/03/2020 Lesné semenárstvo 2020-2023

Informácie

ID zákazky
11522
Názov predmetu
Lesné semenárstvo 2021 - výzva č. 5
Číslo spisu VO
DNS/03/2021-05
Číslo z vestníka VO
11921 – MUS
Číslo z vestníka EU
2020/ S 058-138921
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 980,00 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú lesnícke služby v lesnom semenárstve realizované na OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Stredisko Lúštiareň a v zdrojoch uznaných pre zber LRM v zmysle zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov určených objednávateľom. V prípade, že získavané osivo nie je určené na lesnícke účely, môže sa služba realizovať aj v neuznaných zdrojoch určených objednávateľom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zber semien smrekovca opadavého v SS na OZ Smolenice
Zber semennej suroviny borovice lesnej v UP na OZ Šaštín

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.04.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty