Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.09.2021 19:14

Karta DNS #DNS/03/2020
Lesné semenárstvo 2020-2023

Informácie

ID zákazky
6938
Názov predmetu
Lesné semenárstvo 2020-2023
Číslo spisu
DNS/03/2020
Číslo z vestníka VO
11921 - MUS
Číslo z vestníka EU
2020/S 058-138921
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
2 750 000,00 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) pre lesnícke služby v lesnom semenárstve realizované na OZ Semenoles, Liptovský Hrádok, Stredisko Lúštiareň a v zdrojoch uznaných pre zber LRM v zmysle zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov určených objednávateľom. V prípade, že získavané osivo nie je určené na lesnícke účely, môže sa služba realizovať aj v neuznaných zdrojoch určených objednávateľom. Pôjde o súbor prác súvisiacich so získavaním semennej suroviny a semien a s ďalšou manipuláciou so spracovaným osivom v rámci predsejbovej prípravy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
20.04.2020 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
20.04.2020 12:30:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2023 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.lesy.sk

Dokumenty

Zákazky