Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2024 22:09

Karta obstarávania #2021
PTK - Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023

Informácie

ID zákazky
11833
Názov predmetu
PTK - Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023
Číslo spisu
2021
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
1 250 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú opravy vrchnej vrstvy pozemných komunikácií, parkovísk a verejných priestorov, ktoré sú v správe mestskej časti Petržalka t. z. (i) opravy a rekonštrukcie (tj. vyspravenie) výtlkov krytu, (ii) opravy prepadov komunikácií, (iii) opravy porúch asfaltových krytov asfaltovým betónom, (iv) oprava chodníkov a to všetko so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, vybúranie a odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových vrstiev, vybúranie a odstránenie podkladov z betónu, odstránenia úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenia poškodeného miesta od zbytkov zmesi, nánosov a pod., rezanie asfaltového krytu alebo podkladu, zarovnanie vybúraného povrchu, aplikácia asfaltového penetračného náteru, pokládka, zhutnenie a zarovnanie asfaltovej zmesi AC 11 O, tr. II, aplikácia trvalo pružnej asfaltovej zálievky na styku novej obrusnej asfaltovej vrstvy s okolitým asfaltovým povrchom v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade so špecifikáciou jednotkových cien prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu č. 1 Rámcovej zmluvy.

Termíny

Trhove konzultacie - komunikacia
21.04.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant

cak@agmpartners.sk
+421 940999690
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6556

Dokumenty