Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 01:44

Karta obstarávania #1/2021
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov GDPR

Informácie

ID zákazky
11863
Názov predmetu
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov GDPR
Číslo spisu
1/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
72310000-1 - Spracovanie údajov
Doplňujúci CPV
79417000-0 - Bezpečnostné poradenstvo
71241000-9 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
72220000-3 - Systémové a technické poradenstvo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov.
Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2021 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.04.2021 13:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty