Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2021 06:23

Karta zákazky #2/3266/DNS/2021
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada pre rok 2021 – výzva č. 2/3266/DNS/2021

Informácie

ID zákazky
11898
Názov predmetu
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada pre rok 2021 – výzva č. 2/3266/DNS/2021
Číslo spisu VO
2/3266/DNS/2021
Číslo z vestníka VO
03944-MUS
Číslo z vestníka EU
2019/S 028-062646
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 914,43 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty