Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 07:58

Karta zákazky #1/LSŤP-DNS/2021-007
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021 - 2024 výzva č.7

Informácie

ID zákazky
12177
Názov predmetu
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021 - 2024 výzva č.7
Číslo spisu VO
1/LSŤP-DNS/2021-007
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 264,46 EUR
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2021 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.05.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Bača
miroslav.baca@lesy.sk
+421 907934823

Dokumenty