Stav: Zrušená

Serverový čas: 18.09.2021 19:19

Karta zákazky #IKT/NCZI/2020-009
IKT/NCZI/2020-009 Zdroje pre i5X00

Táto zákazka je súčasťou DNS #IKT/NCZI/2020 IKT pre potreby NCZI

Informácie

ID zákazky
12243
Názov predmetu
IKT/NCZI/2020-009 Zdroje pre i5X00
Kategória DNS
informačné systémy a severy
Číslo spisu
IKT/NCZI/2020-009
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 590,93 EUR
Hlavný CPV
48800000-6 - Informačné systémy a servery
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka zdrojov pre zabezpečenie redundantného sieťového napájania zariadení F5.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.05.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Dokumenty