Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 21:04

Karta obstarávania #026/2021/VO-§117
Kompletná rekonštrukcia vstupnej brány Historickej radnice na Hlavnej 59, Košice

Informácie

ID zákazky
12337
Názov predmetu
Kompletná rekonštrukcia vstupnej brány Historickej radnice na Hlavnej 59, Košice
Číslo spisu
026/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 400,00 EUR
Hlavný CPV
45454100-5 - Reštaurovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia vstupnej brány Historickej radnice na Hlavnej 59, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na uskutočnenie reštaurátorských prác.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty