Stav: Zrušená

Serverový čas: 30.05.2023 07:19

Karta obstarávania #153/2021
Meranie hladiny v bubne kotla K2

Informácie

ID zákazky
12430
Názov predmetu
Meranie hladiny v bubne kotla K2
Číslo spisu
153/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38422000-9 - Nástroje na meranie hladiny
45111100-9 - Demolačné práce
45255400-3 - Montážne práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka kompletného zariadenia a inštalácia nového binárneho merania hladiny bubna v kotly K2 v závode ZEVO.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
26.05.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty