Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2021 15:58

Karta zákazky #OCOZ RUK 1228/2021-001
Školský nábytok_01

Táto zákazka je súčasťou DNS #OCOZ RUK 1228/2021 Nábytok pre UK - 2021

Informácie

ID zákazky
12520
Názov predmetu
Školský nábytok_01
Číslo spisu
OCOZ RUK 1228/2021-001
Číslo z vestníka VO
18994 – MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 072-182973
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 687,80 EUR
Hlavný CPV
39100000-3 - Nábytok
Doplňujúci CPV
39160000-1 - Školský nábytok
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je školský nábytok na vybavenie učební. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č. 1 výzvy. Podmienky dodania sú uvedené v priloženom návrhu kúpnej zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.06.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.06.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ema Paulovičová
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
+421 290109616
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty