Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.08.2021 21:08

Karta DNS #OCOZ RUK 1228/2021
Nábytok pre UK - 2021

Informácie

ID zákazky
11743
Názov predmetu
Nábytok pre UK - 2021
Číslo spisu
OCOZ RUK 1228/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 072-182973
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
39100000-3 - Nábytok
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávanie nábytku bežne dostupného na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti prostredníctvom dynamického nákupného systému.
Ide najmä o dodávanie kancelárskeho nábytku, nábytku do internátov (skrine, stolíky, postele, stoličky, police, garniže,...), nábytok do bytov a apartmánov, ubytovní, nábytok do rokovacích miestností, do spoločenských miestností, archívne skrine, mobilné a statické regály pre archív,.....
Súčasťou dodania sú aj súvisiace služby, ktoré budú bližšie špecifikované vo výzvach na predkladanie ponúk. Ide napr. o zameranie, dopravu na miesto plnenia, vynesenie a vyloženie tovaru na konkrétne miesto, montáž, likvidáciu a odvoz odpadu a pod.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
10.05.2021 10:30:00
Doba trvania DNS
17.05.2022 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ema Paulovičová
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
+421 290109616
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Zákazky