Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2021 18:09

Karta obstarávania #19/21
Dodávka náhradních dílů pro vozy Urbanway

Informácie

ID zákazky
12695
Názov predmetu
Dodávka náhradních dílů pro vozy Urbanway
Číslo spisu
19/21
Druh postupu
Sektorová podlimitní zakázka
Typ šablóny
Sektorová podlimitní zakázka
Druh obstarávania
Tovar
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka náhradních dílů pro vozy Urbanway

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů pro vozy Urbanway v souladu s obchodními podmínkami a v rozsahu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 3 následující části:

Část č. 1

Předmětem této části zakázky je dodávka náhradních dílů pro servisní prohlídky dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník SERVISNÍ PROHLÍDKY.

Část č. 2

Předmětem této části zakázky je dodávka náhradních dílů elektrických částí dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník ELEKTRICKÁ.

Část č. 3

Předmětem této části zakázky je dodávka náhradních dílů pro běžné opravy dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník BĚŽNÉ OPRAVY.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
21.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty

Část č. 1 - náhradní díly pro servisní prohlídky

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Část č. 2 - náhradní díly elektrických částí

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Část č. 3 - náhradní díly pro běžné opravy

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody