Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:09

Karta obstarávania #1233/2021
Implementácia ekonomicko - informačného systému HELIOS GREEN/NEPHRITE

Informácie

ID zákazky
12719
Názov predmetu
Implementácia ekonomicko - informačného systému HELIOS GREEN/NEPHRITE
Číslo spisu
1233/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
194 000,00 EUR
Hlavný CPV
72263000-6 - Implementácia softvéru
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je implementácia komplexného ekonomicko – informačného systému HELIOS GREEN/NEPHRITE, na 80 ks online prístupov pre potreby DPMK, a.s., vrátane poskytnutia analyticko-konzultačných vývojárskych a testovacích služieb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
24.06.2021 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171

Dokumenty